politik for beskyttelse af personlige oplysninger fritz-kulturgüter gmbh

Oplysninger om datasikkerhed

I det følgende vil vi gerne informere dig om behandlingen af personlige oplysninger i forbindelse med vores websted (www.fritz-kola.dk).

Dataansvarlig

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tlf: +49 (0)40 / 219071690

Administrerende direktører: Mirco Wolf Wiegert og Winfried Rübesam

Databeskyttelsesansvarlig

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Tlf: 040 / 999 99 52-0

E-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Generelle oplysninger om databehandling

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger under behandlingen som et resultat af, at du har besøgt vores websted www.fritz-kola.dk, er vigtig for os. I det følgende vil vi gerne informere dig om, hvordan dine oplysninger bliver anmodet om, gemt elektronisk og behandlet.

1. Personlige oplysninger

I henhold til artikel 4, stk. 1, i GDPR betyder personlige oplysninger alle data vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres, især med en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

Derfor er personlige oplysninger oplysninger om dig. Dette omfatter f.eks. oplysninger som dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mail-adresse samt din placering, din IP-adresse eller dine bankoplysninger. Udlevering af personlige oplysninger er ikke nødvendig for at bruge vores websted. I visse tilfælde kan vi dog kræve dit navn og din adresse samt andre oplysninger for en kontrakt eller en foreløbig aftale mellem dig og os eller mellem brugerparterne, for at vi kan levere de ønskede tjenester.

2. Behandling af personlige oplysninger

Vi behandler kun vores brugeres personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere et fungerende websted og for at levere vores indhold og tjenester. Dine personlige oplysninger behandles kun regelmæssigt, efter at du har givet dit samtykke som bruger.

Dette gælder ikke undtagelsesvis, hvis opbevaring og behandling af oplysningerne er tilladt i henhold til lovbestemmelser, er nødvendigt af tekniske årsager eller er nødvendigt af driftsmæssige årsager (f.eks. opfyldelse af kontraktmæssige arrangementer, IP-adresse). Andre tilfælde er angivet nedenfor i beskrivelserne af de respektive opbevaringsprocedurer.

3. Overførsel af personlige oplysninger til tredjeparter og modtagere

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre modtagere eller tredjeparter uden dit nødvendige forudgående samtykke.

FRITZ-KOLA vil ikke videregive dine oplysninger til tredjeparter, medmindre FRITZ-KOLA har en juridisk forpligtelse til at videregive oplysningerne.

Personlige oplysninger indsamles og overføres kun til statsinstitutioner og offentlige myndigheder, der har ret til at modtage oplysningerne inden for rammerne af relevante love, eller hvis vi er forpligtet til at gøre det ved en domstolsafgørelse.

FRITZ-KOLA vil ikke videregive dine oplysninger til private tredjeparter, medmindre de er eksterne tjenesteudbydere, der leverer tjenester i navn og på vegne af FRITZ-KOLA. Vores medarbejdere og tjenesteudbydere er forpligtet af os til at opretholde fortrolighed og at beskytte de personlige og selskabsoplysninger, der sendes til os.

I nogle tilfælde bruger vi tredjepartsudvidelser. I sådanne tilfælde kan personlige oplysninger blive videregivet eller overført automatisk. Arten, omfanget, formålet og varigheden af denne behandling af personlige oplysninger kan variere i hvert enkelte tilfælde. I hvert enkelte tilfælde kontrollerer vi derfor nøjagtigt, hvilke tredjepartstjenester vi bruger på vores websted, og om det medfører overførsel af personlige oplysninger. Vi indarbejder denne databehandling i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med kravene.

Overførslen af personlige oplysninger af os til tredjepart finder sted i de tilfælde, der er opført særskilt af os.

4. Automatisk indsamling af tekniske data (serverlogfiler)

Hver gang, en bruger besøger vores websted, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet på den computer, der opnås adgang fra. Vores webserver skriver som standard fejllogs og adgangslogs.

Dataene gemmes også i vores systems logfiler. Disse data gemmes ikke sammen med andre personlige oplysninger.

Følgende data gemmes af organisatoriske og tekniske årsager:

Retsgrundlaget for midlertidig opbevaring af data og logfiler er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR.

Den (midlertidige) opbevaring af IP-adressen i systemet er nødvendig for at kunne levere webstedet til brugerens computer. Til dette skal brugerens IP-adresse gemmes under hele sessionen eller længere.

Vi evaluerer disse tekniske data for yderligere at optimere vores internettilstedeværelse og gøre vores websted endnu mere attraktivt. Dataene slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt at indsamle dem.

Disse tekniske data slettes automatisk efter 14 dage. Indsamlingen af data til at kunne levere websted og opbevaringen af data i logfiler er afgørende for driften af webstedet. Der er derfor ingen mulighed for, at brugeren kan gøre indsigelse mod dette.

5. Behandling af IP-adresser

Vi behandler IP-adresserne for besøgende på vores websted i følgende tilfælde.

IP-adresser er unikke numeriske adresser, som din computer bruger til at hente eller sende data over internettet. Som regel ved vi ikke, hvem der ligger bag den respektive IP-adresse og kan normalt ikke tildele dataene til en person, som vi specifikt kan identificere.

Undtagelse: Du giver frivilligt en e-mailadresse eller andre oplysninger under din brug af webstedet, som giver os mulighed for at identificere dig. Derudover kan vi muligvis identificere dig, hvis vi tager søgsmål mod dig (for eksempel i tilfælde af angreb på vores websted), og vi bliver opmærksomme på din identitet under undersøgelsen. Som regel behøver du derfor ikke bekymre dig om, at vi er i stand til at tildele følgende oplysninger til en person, der kan identificeres specifikt.

6. Tilsigtet formål

FRITZ-KOLA vil kun behandle de personlige oplysninger, du giver online, til de formål, der er angivet i afsnit B nedenfor, inden for rammerne af det retsgrundlag, der er angivet i hvert enkelte tilfælde.

B. Behandling af personlige oplysninger af virksomheden

Fritz-kulturgüter GmbH

Levering af webstedet

Levering af webstedet www.fritz-kola.dk til alle brugere og besøgende

1. Behandling af din IP-adresse af webserveren

Af tekniske årsager kan tjenester på internettet kun bruges, ved at du videregiver din IP-adresse. Den behandles af de webservere, der leverer disse websteder. Behandlingen, der kræves til at levere vores websider, er ikke anonym.

2. Krypteret overførsel

De oplysninger, du indtaster i det offentlige område på vores websted, krypteres ikke, når de sendes til os. Hvis oplysninger ikke krypteres, når de overføres, kan det ikke udelukkes, at tredjeparter vil kunne læse disse oplysninger. Vær opmærksom på dette, og send os ikke følsomme eller fortrolige oplysninger fra det offentlige område på vores websted.

3. Brug af cookies

Når du besøger vores websted, overføres forskellige oplysninger automatisk til os.

FRITZ-KOLA-webstedet bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der er gemt i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Hvis en bruger besøger et websted, kan en cookie blive gemt på brugerens slutenhed.

Nogle af de cookies, vi bruger, bliver slettet, når du har lukket din browser (såkaldte sessionscookies). Vi bruger ikke vedvarende cookies. Vi bruger følgende cookies:

Hver gang du besøger vores websted, informerer vi dig om brugen af cookies, og du vil i hvert tilfælde kunne beslutte, om du vil acceptere dem ved at give dit samtykke.

Når du besøger vores websted, vil du blive informeret af et informationsbanner eller et tilsvarende vindue om brugen af cookies til analyseformål, og du vil blive henvist til denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

Hvis du nægter at acceptere cookies, kan det begrænse funktionaliteten på vores websted.

Retsgrundlaget for behandling af personlige oplysninger ved brug af sessionscookies, som er nødvendigt af tekniske årsager, er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personlige oplysninger ved brug af andre cookies er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR.

Retsgrundlaget for behandling af personlige oplysninger ved brug af andre cookies til analyseformål, hvis brugeren har givet sit samtykke, er artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR. Gyldighedsperioden for disse cookies er 2 år.

Vi bruger cookies, der er nødvendige af tekniske årsager, som f.eks. sessionscookies, til at administrere og sikre login-sessioner.

Vi bruger også lejlighedsvis cookies, som ikke er nødvendige af tekniske årsager. Disse er analysecookies.

Analysecookies bruges til at forbedre kvaliteten af vores websted og dets indhold. Analyse cookies giver os mulighed for at lære, hvordan webstedet bruges, så vi kontinuerligt kan optimere webstedet (som følger).

3. Google Analytics

For at registrere og evaluere din brugeradfærd bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger cookies. Oplysningerne fra cookien om din brug af vores websted overføres normalt til en af Googles servere i USA og gemmes der. Din IP-adresse bliver anonymiseret, før den bliver gemt. Denne anonymisering udføres af Google i Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontraherende stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde vil den fulde IP-adresse blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der. Til dette formål er Google Analytics blevet udvidet på vores websted med koden “anonymizeIp”.

Inden for rammerne af databehandling bruger Google ovenstående oplysninger til at hjælpe os med at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktivitet på webstedet og give os andre tjenester i forbindelse med webstedsaktiviteter og internetbrug. IP-adressen, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

Vi må kun bruge cookies, hvis du accepterer behandling og opbevaring af cookies ved at give dit samtykke.

Flere oplysninger om vilkårene for Google Analytics findes på https://www.google.com/analytics/terms/de.html. For at få oplysninger om databeskyttelse hos Google, kan du besøge https://www.google.de/intl/de/policies/.

Med denne behandling forfølger vi vores legitime interesser med at bestemme succesen med vores reklameindsats og planlægning, design og styring af sådanne samt drage konklusioner om, hvem der får adgang til vores websted, og hvordan de bruger det for at udlede ethvert behov til tilpasning med det formål at forbedre brugen af vores websted, udvikle nye websteder og, hvor det er muligt, forbedre indtjeningsmulighederne for vores virksomhed.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra a) til f), GDPR.

4. Sociale medier

FRITZ-KOLA bruger sociale medier som led i sin online reklameindsats i form af statiske links på sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram. I sidebjælken på højre side af vores websted har vi statiske links til vores sociale medier, nemlig Facebook, Twitter og Instagram. De har form af knapper, der er forbundet med de statiske links. Hvis du klikker på den tilsvarende knap, kommer du til vores side på det respektive sociale medie. Intet indhold deles, og der sendes ikke personlige oplysninger til det respektive sociale medie ved at gøre det.

5. Modtagere af de personlige oplysninger

Vi videregiver kun personlige oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet inden for rammerne af kontraktens udførelse eller på baggrund af teknisk nødvendighed, f.eks. til indsamling af brugerdata, som er påkrævet for at give brugerne mulighed for at bruge tjenesten eller at fakturere dem.

Personlige oplysninger videreføres til følgende modtagere:

a. Modtagere af personlige oplysninger er virksomheder, med hvem der er indgået en databehandlingskontrakt:

b. Tredjeparter i GDPR’s forstand er f.eks. virksomheder (som tjenesteudbydere, reklamepartnere, virksomheder, der bruger tredjepartscookies), med hvem en databehandlingskontrakt ikke er indgået.

Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til andre modtagere, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke. Denne procedure er tilladt på grundlag af artikel 6, litra a) og f), GDPR.

C. Dataregistreredes rettigheder

Som dataregistreret har du følgende rettigheder.

Hvis du ønsker at udøve en af de rettigheder, du har, bedes du kontakte os som den dataansvarlige ved hjælp af ovennævnte kontaktoplysninger. Du kan gøre det lettere for os at behandle din anmodning, hvis du fremlægger bevis for din identitet, så vi kan tildele din anmodning til en bestemt dataregistreret. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte os.

Ret til adgang til personlige oplysninger vedrørende den dataregistrerede

I henhold til artikel 15 i GDPR har du ret til at anmode om en bekræftelse på, om der behandles personlige oplysninger vedrørende dig. Hvis dette er tilfældet, har du ret til at få adgang til disse personlige oplysninger og de øvrige oplysninger, der henvises til i artikel 15 i GDPR.

Ret til berigtigelse

I henhold til artikel 16 i GDPR har du ret til uden unødig forsinkelse at kunne rette ukorrekte personlige oplysninger om dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at angive ufuldstændige personlige oplysninger, herunder ved at give en supplerende erklæring.

Ret til sletning

Du har ret til at få os til at slette personlige oplysninger vedrørende dig uden unødig forsinkelse. Vi er forpligtet til at slette personlige oplysninger uden unødig forsinkelse, forudsat at de tilsvarende krav i artikel 17 i GDPR er opfyldt. For yderligere oplysninger henvises til artikel 17 i GDPR.

Ret til begrænsning af behandling

I henhold til artikel 18 i GDPR har du ret til at begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger under visse betingelser.

Ret til at gøre indsigelse

I henhold til artikel 21 i GDPR har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personlige oplysninger vedrørende dig, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i forbindelse med din særlige situation. herunder profilering baseret på disse bestemmelser.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

I henhold til artikel 77 i GDPR har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Denne ret består især i den medlemsstat, hvor du har din sædvanlige bopæl, arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger overtræder GDPR.

Udlevering af personlige oplysninger

Du er ikke juridisk forpligtet til at udlevere personlige oplysninger.

Vend jævnligt tilbage for at se eventuelle ændringer i databeskyttelsesbestemmelserne.